Αδιαβροχοποίηση οροφών από σκυρόδεμα Barcelos – συγκρότημα κατοικιών
Έκταση επιφάνειας: 700m2
Έτος: 2009


Οι δουλειές μας
Ovar – συγκρότημα κατοικιών
Invisible Floors
SX 9000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΟΥΣ