Αδιαβροχοποίηση οροφών από σκυρόδεμα Barcelos – συγκρότημα κατοικιών
Έκταση επιφάνειας: 700m2
Έτος: 2009


Οι δουλειές μας
Oporto – συγκρότημα κατοικιών
Liquid Rubber
LR 2000
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝ