Αδιαβροχοποίηση οροφών από σκυρόδεμα Mafra – συγκρότημα κατοικιών
Έκταση επιφάνειας: 400m2

Έτος: 2009

Οι δουλειές μας
Lisbon – Palacio Centeno
Invisible Floors
SX 9000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΟΥΣ